Etyka w pracy psychologa

articulated-male-818202_640Ilość zagadnień i problemów z jakimi styka się psycholog w swojej pracy jest bardzo duża. Praca psychologa jest bardzo odpowiedzialna, a jak wiadomo skupia się on w swym działaniu na człowieku – jego potrzebach, problemach, frustracjach, zaburzeniach.

Etyka w pracy psychologa to nic innego jak wysokie standardy i normy jakich musi się trzymać, wykonując ten zawód.

Słucha więc z racji wykonywanej profesji o delikatnych, a często intymnych problemach. Zatem poziom etyki zawodowej psychologa musi być bardzo wysoki. To w praktyce oznacza, że najwyższym dla niego dobrem winno być dobro człowieka, który powierza mu swoje problemu.

To także oznacza, że jego podstawowym obowiązkiem jest niesienie pomocy osobom, które się do niego zgłosiły na najwyższym poziomie zawodowym.

Ponadto, psycholog winien szanować godność swoich pacjentów, traktować ich podmiotowo oraz uznawać autonomię każdego z nich.

Pacjent, aby się otworzyć musi wyczuwać atmosferę życzliwości, a nade wszystko musi mieć pewność, że problemy z którymi przyszedł nie wyjdą poza obszar gabinetu.