Terapia rodzinna – czy warto?

Nie ma rodzin idealnych, no może w serialach. W prawdziwych domach prędzej czy później pojawiają się problemy. Wśród najczęściej spotykanych są konflikty między małżonkami, problemy z wychowaniem dzieci a także trudności w nawiązaniu prawidłowych stosunków z rodziną współmałżonka lub partnera.  Kiedy kłopoty rodzinne stają się trudne do rozwiązania wówczas warto rozpatrzyć opcję skorzystania z pomocy psychologa w postaci terapii rodzinnej.

Jedną z najważniejszych zalet terapii rodzinnej jest rozmowa o problemach w towarzystwie osoby trzeciej, która nie jest uwikłana w sytuację rodzinną. Psycholog czy psychoterapeuta w pierwszej kolejności wysłuchuje racji każdego członka rodziny a następnie delikatnie sugeruje działania wiodące do porozumienia.

Dobrze przeprowadzona terapia rodzinna pozwala jej członkom nawiązać nić porozumienia i podjąć próbę przezwyciężenia największych trudności dnia codziennego. Dzięki wsparciu psychologa lub psychoterapeuty życie rodzinne zmienia się na lepsze. Dlatego nie warto długo zastanawiać się, ale w czasie trudności rodzinnych należy jak najszybciej skorzystać z pomocy i wsparcia specjalistów.

Specjalista terapii rodzinnej w Warszawie